За Компанијата

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје има авторизирано и екслкузивно претставништво за TÜV NORD CERT која претставува една …

повеќе
Продукти и услуги

Сертификација на системи за квалитет, Техничка иснпекција и Сертификација на персонал

повеќе
ISO Сертификација - Сертификација на Системи за Квалитет

Сертификација на Системи според различни стандарди.

повеќе

Услуги

Сертификација на системи за квалитет

• ISO 9001:2015 – Систем за квалитет

• ISO 14001:2015 – Систем за заштита на животната средина

• Информациска технологија. И многу други

Техничка инспекција

• Техничка инспекција за заварување и садови под притисок.

• Техничка инспекција за енергетски компании, нафтени компании и компании за гас.

• Техничка инспекција за Детски игралишта и др.

СЕ ознака и сертификација на производи

CE ознаката е кратенка за “Conformité européenne” (анг. Европската сообразност) и претставува знак на производителот дека производот е во согласност со директивите на ЕУ со и соодветните европски стандарди наведени во упатствата и насоките.

Академијата TÜV NORD

• Менаџер на системи за управување со квалитет (ISO 9001:2015).

• Менаџер на системи за безбедност и здравје при работа (OHSAS 18001).

И многу други

контакт