• Нова верзија на стандардот ISO 22301:2019

  Ревидирана верзија на ISO 22301 ISO 22301:2019 беше објавен на 31 октомври 2019 година. Целта на ревизијата е да ги одрази тековните промени и случувања во светот на деловниот континуитет, донесувајќи поголема вредност за оние што го имплементираат стандардот. Севкупно, промените може да се сметаат за мали. Не се додадени фундаментални нови барања. Трите главни

  May 5, 2020
 • Преоден период на стандардот ISO 22000:2018

  Системот за управување со безбедност на храна ISO 22000:2005 е приоритет за сите организации кои произведуваат, преработуваат, пакуваат, складираат или испорачуваат храна. Новата верзија на стандардот од 2018 година е излезена на 19.06.2018 година, со што стариот стандард ISO 22000:2005 излегува од употреба. Целта на новиот стандард ISO 22000:2018 е хармонизирање на барањата за управување

  April 14, 2020
 • Аудити на далечина (Remote Audits) во врска со Коронавирусот

  Бидејќи Коронавирусот се шири сè пошироко, добиваме сè повеќе прашања во врска со извршувањето на аудити и проверки на далечина (Remote Audits). Поради моменталната состојба, сопствениците на стандардите направија голем број специјални аранжмани, што значи дека аудитите на далечина можат да се вршат во повеќе ситуации отколку порано. Доколку имате прашања слободни сме да одговориме

  March 15, 2020
 • Нова верзија на стандардот ISO 20000-1:2018

  Ревидирана верзија ISO / IEC 20000-1: 2018 беше објавен на 30-ти септември 2018 година. Постојат неколку значителни промени во новото издание, но во целина, обемот на промените може да се смета за умерен. Клучна промена е усвојување на заедничка рамка за стандард систем за управување со ISO со заедничка структура на високо ниво (HLS), заеднички

  February 9, 2020
 • Транзициски период на стандардот ISO 45001:2018 (OHSAS 18001)

  Системот за управување со здравје и безбедност при работа (БЗР) е суштински дел од стратегијата на организацијата за управување со ризик. Имплементацијата на БЗР и овозможува на вашата организација: – Да ја заштити својата работна сила и другите лица што се под нејзина контрола – Да се придржуваат кон законските услови – Да се промовира

  January 16, 2020
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.