About Our Company

T-CERT SYSTEM DOOEL Skopje manages an authorized and exclusive representative office of TÜV NORD CERT which is among ...

more
ISO Certification - Certification of Quality Management Systems

Certification of Systems according to different standards.

more
IT Certification and Information Security

IT Services Management System

more

Services

Doing the right thing,
at the right time.

0

Certified companies

0

Issued accredited certificates

0

Satisfied customers

News

 • New version of ISO/IEC 27001:2022

  САЈБЕР И ИНФОРМАЦИСКА БЕЗБЕДНОСТ: Во октомври 2022 година, ISO/IEC 27001 беше ревидиран. По завршувањето на фазата на конверзија, секоја сертификација мора да се заснова исклучиво на новата ревизија ISO/IEC 27001:2022 – сите постоечки ISO/IEC 27001:2013 сертификати тогаш ќе ја изгубат својата важност. Во документот на IAF IAF MD 26 од 15 февруари 2023 година (https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_26_Transition_requirements_for_ISOIEC_27001-2022_09082022.pdf),

  10/04/2023
 • IFS food верзијата 8 е задолжителна од Јули 2023 година.

  ВАЖНО!!! Само две години по објавувањето на IFS Food верзијата 7, IFS Management подготвува нова верзија 8, која е во завршна фаза. Верзијата IFS Food 8 станува задолжителна од Јули 2023 година. Менаџментот на IFS го наведува прилагодувањето кон новиот Codex Alimentarius и ISO 22003-2 како главнa причинa за неговата ревизија. Предлогот на новата верзија

  06/03/2023
 • TUV Macedonia became the only company on the territory of R. Macedonia which has authorized Auditors from CEPA Organization to conduct audits according to EN ISO 16636 for pest management

  TUV Македонија стана единствена компанија на територијата на Р. Македонија која што има овластени Аудитори од CEPA Организацијата да спроведува аудити според EN ISO 16636 за управување со штетници (Pest Management) EN ISO 16636 Управување со штетници Стандардот EN 16636: 2015 „Услуги за управување и контрола на штетници. Барања и вештини“, е референтен стандард за

  12/11/2021
 • A new version of the IFS Food Version 7 standard has been released!

  IFS Food v7 сега е објавен! Новата верзија на овој стандард дава поголема јасност за тоа што очекуваме од аудиторите кога тие вршат аудит на IFS. Барањата сега имаат повеќе назначен карактер, а новата структура го олеснува работењето со стандардот. Ставен е поголем акцент на евалуацијата на самото место, а помалку на документацијата. Листата за

  09/11/2020