Аудити на далечина (Remote Audits) во врска со Коронавирусот

Бидејќи Коронавирусот се шири сè пошироко, добиваме сè повеќе прашања во врска со извршувањето на аудити и проверки на далечина (Remote Audits). Поради моменталната состојба, сопствениците на стандардите направија голем број специјални аранжмани, што значи дека аудитите на далечина можат да се вршат во повеќе ситуации отколку порано.

Доколку имате прашања слободни сме да одговориме на сите Ваши дилеми и барања во врска со аудитите на далечина.