Сертификација на системи за квалитет – ISO Стандарди

Гарантиран, сигурен и објективен: TÜV NORD CERT ви помага со аудити, тестирање и сертифицикација на вашиот систем за управување во областите на системите за квалитет, персонал и сертифицирање на производи. Во зависност од вашите индивидуални барања, можеме да ви понудиме квалитетна сертификација врз основа на заеднички законски барања или според доброволни стандарди. Нашата меѓународна мрежа на експерти и аудитори (оценувачи) ќе ве поддржи со звучно техничко знаење. Нашите пристапи далеку ги надминуваат конвенционалните стандарди. Тие гарантираат сигурно и долгорочно обезбедување на квалитет на највисоко ниво. Искористете се од нашето знаење денес и дознајте повеќе за нашите сертификати за подолу наведените стандарди.

TÜV NORD CERT нуди Сертификација на Системи според различни стандарди, во согласност со потребите и барањата на компаниите и организациите. Нашата предност е во тоа што нудиме во име на една организација сертификација на мноштво стандарди и располагаме со специјалисти со цел за задоволување на Вашите потреби.

Нашите Акредитирани Сертификации се следните:

Систем за квалитет

Систем за заштита на животната средина

Management system for private security operations (Компании за приватно обезбедување)

  • ISO 18788:2015

Систем за безбедност при работа

Систем за управување со енергија

Безбедноста на храна

Шуми и дрво (хартија)

Автомобилска и железничка индустрија

Корпоративна Социјална (Општествена) Одговорност

Anti-bribery (систем за управување со поткупувањето)

Систем за управување за образовни организации

Услуги за превод

Систем за управување безбедноста на сообраќајот на патиштата

Здравство и медицински помагала

Нафтена инустрија и гас

Sustainable Events (Одржливи настани)

Систем за управување со средства

Систем за управување со објекти

  • ISO 41001:2018

Customer Contact Center (Контакт Центри за Корисници)

Specification for security management systems for the supply chain (Систем за управување со безбедноста на синџирот на снабдување)

GMP Cosmetics (Добра Производна Пракса за Козметика)

Задоволство на клиентот

Сертификација на QМС за заварување

Систем за управување со усогласеноста

Services of Real Estate Agents (Барања за давање услуги на агенти за недвижнини)

  • EN 15733:2009

Систем за управување со штетници (Pest Management)

Услуги за учење надвор од формалното образование

Управување со ризици