ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ

TÜV NORD Group нуди над 500 различни видови на услуги кои се зголемуваат од година во година. TUV е акредитиран со повеќе од 120 национални и меѓународни акредитации и има меѓународна мрежа со повеќе од 1200 искусни експерти.

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ во С. Македонија и регионот нуди поголем дел од услугите во опсегот на работа на TÜV NORD, главно со свои експерти со сите овластувања од TÜV. Се разбира, целосната инфраструктура на групата TÜV NORD е достапна во секое време, така што да се одржи високото ниво на квалитет на услугата дефинирана на ниво на група.

Основни групирања на нашите активности се:
• Сертификација на системи
• Техничка испекција
• Сертификација на производи

Описи на секоја од овие групи ќе најдете во следните рубрики, заедно со список на активности. TÜV NORD има документирано процедури за управување со жалби и полаки, бидејќи TÜV NORD се фокусира на задоволството на корисниците на услугите и пошироката заедница.
Доколку сметате дека Ви е потребно нешто што не е на нашата листа, слободно контактирајте не и TÜV NORD ќе најде решение за вас.

ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ

TÜV NORD Group нуди над 500 различни видови на услуги кои се зголемуваат од година во година. TUV е акредитиран со повеќе од 120 национални и меѓународни акредитации и има меѓународна мрежа со повеќе од 1200 искусни експерти.

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ во С. Македонија и регионот нуди поголем дел од услугите во опсегот на работа на TÜV NORD, главно со свои експерти со сите овластувања од TÜV. Се разбира, целосната инфраструктура на групата TÜV NORD е достапна во секое време, така што да се одржи високото ниво на квалитет на услугата дефинирана на ниво на група.

Основни групирања на нашите активности се:
• Сертификација на системи
• Техничка испекција
• Сертификација на производи

Описи на секоја од овие групи ќе најдете во следните рубрики, заедно со список на активности. TÜV NORD има документирано процедури за управување со жалби и полаки, бидејќи TÜV NORD се фокусира на задоволството на корисниците на услугите и пошироката заедница.
Доколку сметате дека Ви е потребно нешто што не е на нашата листа, слободно контактирајте не и TÜV NORD ќе најде решение за вас.

Како можеме да ви помогнеме?