Заштита на податоци

Политика за приватност

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА Ви се заблагодарува што одлучивте да ја посетите нашата веб-страница и сте заинтересирани за нашата компанија. Ние имаме сериозен пристап за заштитата на вашите лични податоци и се трудиме да се чувствувате сигурно и удобно кога ги посетувате нашите Интернет страници.

Стекнување и обработка на лични податоци

Генерално можете да ги посетите страниците на Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА, без при тоа да бидат побарани вашите лични податоци.

Личните податоци се добиваат само ако ни ги доставите вашите податоците, на пример, при регистрација, учество во анкета или склучување договор.

Користење и пренесување на лични податоци и присвојување

Сите лични податоци акумулирани во дел од директните Интернет услуги обезбедени од Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА ќе бидат стекнати, обработени и користени според соодветните важечки прописи со кои се уредува заштитата на личните податоци со единствена цел управување со договори и одржување на нашите сопствени легитимни деловни интереси во однос на консултации и поддршка на нашите клиенти и интереси.

Декларација за согласност

Со користење на нашите веб -страници и услугите содржани во нив, вие ја изразувате својата согласност да ни дозволите да ги чуваме личните податоци што доброволно ги доставувате и ги обработуваме и ги користиме во согласност со оваа политика за приватност.

Право на информации / Јавен директориум на процедури

Според Законот за заштита на лични податоци, имате неограничено право да барате информации во врска со вашите лични податоци што ги чува нашиот систем бесплатно, а исто така имате право да имате избришани или блокирани забранети податоци и да имате исправка на неточни податоци.
По доставено барање, со задоволство ќе ви доставиме писмено известување за тоа дали и кои од вашите лични податоци сме ги зачувале. Ако е можно, ќе преземеме соодветни мерки за да ги ажурираме или поправиме податоците, со кратко известување, што се зачувани од нашиот систем. Во овие случаи, ве молиме контактирајте го нашиот претставник за заштита на податоците.

Воено, ги консолидиравме информациите во нашиот јавен директориум за процедури според Законот за заштита на личните податоци.

Пренос на трети страни

Обработката и користењето на вашите лични податоци за консултации, рекламирање и истражување на пазарот бара ваша изјавена дозвола. Вашите податоци нема да се продаваат, даваат под закуп или на кој било друг начин да им бидат ставени на располагање на трети страни. Личните податоци се испраќаат само до државните институции и органи во рамките на задолжителните национални законски одредби.

Безбедност

Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА спроведува технички и организациски мерки за безбедност според Законот за заштита на личните податоци за да ги заштити вашите податоци што ги управуваме од ненамерна или намерна манипулација, загуба или уништување и од пристап на неовластени лица. Нашите безбедносни мерки постојано се подобруваат во согласност со технолошкиот напредок. Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА ги чува само релевантните информации за заштита на податоците за обезбедени системи лоцирани во Германија. Само неколку овластени лица и лица посветени на рационализирана заштита на податоците, кои се вклучени во техничкиот, административниот или уредувачкиот надзор на податоците, можат да пристапат до овие податоци.

Статистички информации

За да ја ажурираме нашата веб-страница и да ги креираме барањата имајќи го во предвид корисникот, собираме статистички информации, на пр. бројот на посетители на секоја поединечна веб -страница. Следниве се евидентирани:

  • Компјутер и тип на прелистувач се користат,
  • Интернет провајдер, 
  • Дата и време на пристап, покрај тоа
  • Податоци за пресметка

Овие информации се користат исклучиво за внатрешни цели и не се поврзани со лица.

Податоци за употреба-/ пристап

Доколку, со цел да го подобриме индивидуалниот асортиман на производи и нашите услуги, ги користиме вашите податоците од вашата посета на нашата веб -страница и сакаме да ги консолидираме со податоците за вашите клиенти, ние ќе добиеме ваша експресна дозвола за тоа преку Интернет дијалог. Ако не сакате да ја дадете вашата дозвола, можете да продолжите, да го откажете или да го прекинете секој дијалог без да бидете надгледувани.
Податоците за пристап може да се зачуваат ако се побара датотека од нашите услуги за преземање. Секој запис за податоци што се бара содржи:

  • страницата од која е побарана датотеката,
  • името на датотеката,
  • датум и време на барањето,
  • количина на пренесени податоци,
  • статусот на пристап (пренесена датотеката, датотеката која не е пронајдена итн.) и
  • тип на користен прелистувач

Зачуваните податоци се оценуваат чисто за статистички цели и не се поврзани со лица.
Исто така, издаваме и колачиња. Колаче е мала датотека што се чува на вашиот компјутер откако ќе посетите веб -страница. Ако повторно ја посетите веб -страницата, колачето покажува дека станува збор за повторна посета. Колачето содржи само единствен број. Колачето не содржи лични податоци. Колачето не е наменето да ве идентификува на веб -страници на трети страни, вклучувајќи ја и веб -страницата на давателот на анализата.
Можете да го конфигурирате прелистувачот така што секогаш ќе одбива колачиња или ќе ве известува однапред ако е зачувано колаче. Повеќе информации за ова ќе најдете во упатствата за работа на вашиот интернет пребарувач.
Ние не користиме IP адреси или колачиња за да ве идентификуваме лично.
Ние го користиме системот за веб -анализа со цел да ја зголемиме ефикасноста на нашата веб -страница.

Користење на „ Google Maps“

Оваа веб -страница ги користи Google Maps за да прикаже карти и насоки за патување.

Google Maps е управуван од Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД.

Со користење на оваа веб-страница, вие автоматски прифаќате собирање, обработка и употреба на податоци што се собираат автоматски или се внесени од вас сами од Google, неговите претставници или добавувачи од трети страни.

Условите за употреба за Google Maps може да се најдат во Google Maps/Earth Terms of Service (Условите за користење на Google Maps /Earth).

Подетални информации може да се најдат во центарот за заштита на податоците на google.de: Transparency and Choice и Privacy Policy.

Страни на странски јазици

Доколку делови од оваа веб-страница се нудат на други јазици освен македонскиот, тоа претставува само услуга за вработените, клиентите и другите засегнати страни во Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА кои не зборуваат македонски јазик.

Претставник за заштита на податоци

Ако имате какви било прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, можете директно да контактирате со нашите претставници за заштита на податоците; тие исто така можат да ви помогнат со барања за информации, апликации или поплаки:

Претставник за заштита на податоци:

Г -ѓа Зорица Смилевска
Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА
11 Октомври 52А/9
1000 Скопје, Р.С. Македонија
Телефон: +389 2 3221 603
Е-пошта: zsmilevska@tuv.mk

Датум на јавниот директориум на постапки:

01.08.2021 година

Лице одговорно за содржината на јавниот директориум на постапки:
Претставник на компанијата за заштита на податоците на Т-ЦЕРТ СИСТЕМ/ TÜV NORD БИЗНИС ПАРТНЕР ВО МАКЕДОНИЈА