01-se

Сертификација на системи за квалитет

Гарантиран, сигурен и објективен: TÜV NORD CERT ви помага со аудити, тестирање и сертифицикација на вашиот систем за управување во областите на системите за квалитет, персонал и сертифицирање на производи. Во зависност од вашите индивидуални барања, можеме да ви понудиме квалитетна сертификација врз основа на заеднички законски барања или според доброволни стандарди. Нашата меѓународна мрежа на експерти и аудитори (оценувачи) ќе ве поддржи со звучно техничко знаење. Нашите пристапи далеку ги надминуваат конвенционалните стандарди. Тие гарантираат сигурно и долгорочно обезбедување на квалитет на највисоко ниво. Искористете се од нашето знаење денес и дознајте повеќе за нашите сертификати за подолу наведените стандарди.

TÜV NORD CERT нуди Сертификација на Системи според различни стандарди, во согласност со потребите и барањата на компаниите и организациите. Нашата предност е во тоа што нудиме во име на една организација сертификација на мноштво стандарди и располагаме со специјалисти со цел за задоволување на Вашите потреби.

Нашите Акредитирани Сертификации се следните:

Систем за квалитет

ISO 9001:2015

Систем за заштита на животната средина

ISO 14001:2015
EMAS
CO2 Verification
“BLUE ANGEL” CERTIFICATION – ECOLABEL

Management system for private security operations (Компании за приватно обезбедување)

ISO 18788:2015

Систем за безбедност при работа

ISO 45001:2017 (OHSAS 18001:2007)
SCC + SCP

Систем за управување со енергија

ISO 50001:2018
ENplus – Сертификација на дрвени пелети
ISCC/REDcert – Сертификација на биомаса и биогас (International Sustainability & Carbon Certification)
Carbon Services – Corporate and Product Carbon Footprint (CCF/PCF)
Climate Change – Clean Development Mechanism (CDM)

Безбедноста на храна

ISO 22000:2018
HACCP
FSSC 22000
IFS (Food, Logistic, Broker, HPC, PACsecure)
BRC Food & BRC Packaging
GMP + (Good Manufacturing Practice)
Global G.A.P.
FAMI QS
Supplier Audits – 2nd party audits

Шуми и дрво (хартија)

FSC® CoC
PEFC

Автомобилска и железничка индустрија

Automotive
IATF 16949:2016
VDA 6.1, 6.2 & 6.4
Железничка индустрија
IRIS
ISO 15085

Корпоративна Социјална (Општествена) Одговорност

Корпоративна Социјална (Општествена) Одговорност
BSCI – Business Social Compliance Initiative
SA 8000 – Social Accountability
SMETA (Sedex) – SEDEX Members Ethical Trade Audit
GRASP
ISO 26000:2010
WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production
UTZ
Supplier Audits – 2nd party audits

Anti-bribery (систем за управување со поткупувањето)

ISO 37001:2016

Услуги за учење за неформално образование и обука

ISO 29990:2010

Услуги за превод

ISO 17100:2015

Систем за управување безбедноста на сообраќајот на патиштата

ISO 39001:2012

Asset Management System (Систем за управување со средства)

ISO 55001:2014

Facility Management System (Систем за управување со објекти)

ISO 41001:2018

Здравство и медицински помагала

EN 15224:2012
EN ISO 13485:2016
ISO 22716:2007

Нафтена инустрија и гас

ISO/TS 29001:2010

Sustainable Events (Одржливи настани)

ISO 20121:2012

Customer Contact Center (Контакт Центри за Корисници)

ISO 18295:2017

Specification for security management systems for the supply chain (Систем за управување со безбедноста на синџирот на снабдување)

ISO 28000:2007

GMP Cosmetics (Добра Производна Пракса за Козметика)

ISO 22716:2007

Задоволство на клиентот

ISO 10002:2018

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.